Search

Theia Boim

188/365.10×15

188

I hug this little child, whose mother did not want to take from the hospital. //Przytulam tę Małą Dziecinkę, której matka nie chciała zabrać ze szpitala.

Advertisements

190/365.10×15

190

The exhibition “Scraps on the edge”. // Wystawa “Skrawki na skraju”.

189/365.10×15

189

My great-grandmother hung herself in 1939. Someone was abusing her. WHO? //Moja Prababcia powiesiła się w 1939 roku. Ktoś się nad nią znęcał. KTO?

197/365.10×15

197

The mallows for maria’s dress.//Malwy do sukienki.

195/365.10×15

195

Daddy’s birthday in backyard. Urodziny Taty na podwórku.

194/365.10×15

194

Sailboats in Zegrzyńskie Lake. Żaglówki na Jeziorze Zegrzyńskim.

193/365.10×15

193

End of the school year. When I was a schoolgirl I did not like that day. Zakończenie roku szkolnego. Kiedy byłam uczennicą, nie lubiłam tego dnia.

192/365.10×15

192

I’m hugging this little girl crying during children camp. Przytulam tę małą dziewczynkę płaczącą na koloniach.

198/365.10×15

198

I’m sewing and sewing and I like it more and more. |Szyję, szyję i coraz bardziej to lubię.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑