Search

Theia Boim

151/365.10×15

151

Beautiful colours with fruits and flavors. // Piękne kolory z owoców i smaków.

150/365.10×15

150

A Bowl of Healing. // Czara uzdrowienia.

149/365.10×15

149

I’m sitting in the circle with other Grandmothers. // Siedzę w kręgu z innymi Pramatkami.

148/365.10×15

148

I need to rest.// Muszę odpocząć.

155/365.10×15

155

We cook grass paper. // Gotujemy papier z trawy.

154/365.10×15

154

Coming to Łucznica is always a holiday.// Przyjazd do Łucznicy jest zawsze świętem.

152/365.10×15

152

I would like to stand behind me.// Chciałabym stanąć za sobą.

153/365.10×15

153

The ferry will be in 3 hours.// Prom przypłynie za 3 godziny.

162/365.10×15

162

The One Eyed Witch.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑