19

Sylwester z pochodniami i ogniskami nad Wisłą. Organizator Fundacja “Ja Wisła”. Rok 2017 – Rokiem Rzeki Wisły!!! New Year’s Eve with torches and bonfires on the Vistula River. Organizer Foundation “Ja Wisła”. 2017 – Year of the River Vistula !!!

19a19b

Advertisements