66

Zielony Smok Zwany Tehillah jest dziś większy niż kiedykolwiek. Tehillah znaczy  Dziękczynienie…// Green Dragon called Tehillah is today bigger than ever. Tehillah means Thanksgiving….

Advertisements