80

Snuję się po pętli Mobiusa, przeciwnie do wskazówek zegara. // I’m moping around Mobius loop, counterclockwise.

Advertisements