214

The girl from the colony looked in the River of Life. The River of Life revealed her true aspect. Dziewczynka z kolonii przejrzała się w Rzece Życia. Rzeka Życia odsłoniła jej prawdziwy obraz.

Advertisements