157

The Huge Oak, small colorful kids.//Wielki dąb, małe kolorowe dzieciaki.

Advertisements