154

Coming to Łucznica is always a holiday.// Przyjazd do Łucznicy jest zawsze świętem.

Advertisements