Search

Theia Boim

220/365.10×15

220

I hug this Little Girl, Girl and Woman who wants to buy the love of their parents. |Przytulam tę Małą Dziewczynkę, Dziewczynę i Kobietę, która chce kupić miłość swoich rodziców.

Advertisements

217/365.10×15

217

The large tub with rolled up leaves. |Wielka balia ze zwiniętymi liśćmi.

191/365.10×15

191

I’m surrounded by the golden light of summer. |Otula mnie złote światło lata.

213/365.10×15

213 (2)

I’m going back! I’m coming back to myself. Wracam! Wracam do siebie.

214/365.10×15

214

The girl from the colony looked in the River of Life. The River of Life revealed her true aspect. Dziewczynka z kolonii przejrzała się w Rzece Życia. Rzeka Życia odsłoniła jej prawdziwy obraz.

251/365.10×15

251

Imagination of Jules Verne. Wyobraźnia Julesa Verne’a.

215/365.10×15

215

I hug this Little Girl, Girl, Woman whose parents and family did not defend.

Przytulam tę Małą Dziewczynkę, Dziewczynę, Kobietę, której rodzice ani rodzina nie bronili.

 

207/365.10×15

207.

I am creating the Bowl of Power with the clay of experience.

Z gliny doświadczeń lepię Czarę Mocy.

204/365.10×15

204

The Chelidonium majus is everywhere.

Wszędzie pełno glistnika.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑